Szkoła Podstawowa im. ks.Jerzego Popiełuszki w Bukowej

Wyróżnienia uczniów Szkoły Podstawowej
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bukowej
w roku szkolnym 2016/2017

 

Klasa

Imię i nazwisko

Średnia ocen

Ocena
z zachowania

I

--------

 

 

 

 

Ocena opisowa


II

Dawid Małek

Maksymilian Nalepa
(Zamiejscowy Oddział w Ciosmach)
III

Kinga Dziura
Szymon Habza
Sebastian Fronczak
Krystian Kaczor


Aleksandra Kurp
(Zamiejscowy Oddział w Ciosmach)
Julia Wasąg
(Zamiejscowy Oddział w Ciosmach)
Maja Rataj
(Zamiejscowy Oddział w Ciosmach)


kl. IV


---------------


kl. V


Bąk Milena


5,27


wzorowe


kl. VI


Julia Małek


5,00

 


bardzo dobre

Życzymy Wam, Drodzy Uczniowie radości z sukcesów szkolnych, pogłębiania zainteresowań oraz podejmowania trafnych decyzji życiowych. Bądźcie ambitni w zdobywaniu wiedzy, odpowiedzialni w dokonywaniu wyborów oraz niestrudzeni w urzeczywistnianiu marzeń.Wspaniałych i niezapomnianych wakacji !!! Wszystkim Rodzicom życzymy radości oraz dumy z postępów swoich pociech oraz  sukcesów wychowawczych. Liczymy na Państwa zaangażowanie i współpracę we wspólnie prowadzonym procesie kształcenia i wychowywania młodego człowieka.
                                                                                               
Dyrektor, nauczyciele i pracownicy
                                                                                                Szko
ły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bukowej.