Uroczystość rozpoczęła się mszą św. o godz. 800 w intencji uczniów, ich rodziców i nauczycieli oraz pracowników Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bukowej. Kolejną, oficjalną  część  spotkania z udziałem pocztu sztandarowego rozpoczęła P. dyrektor Teresa Kowal, która powitała zgromadzonych oraz przedstawiła najmłodszych członków społeczności szkolnej – grupy Przedszkolaków. Po przekazaniu informacji na temat celów i zadań do realizacji w roku szkolnym 2017/2018, inaugurującym reformę szkolnictwa, uczniowie usłyszeli nazwiska swoich wychowawców oraz numery sal, by następnie spotkać się w nich z nauczycielami. Początek roku szkolnego, choć z pewnością nie jest przez uczniów najbardziej oczekiwanym dniem w roku, dla wielu pozostał okazją do spotkań i chwil radości.

Naszym Drogim Uczniom, Rodzicom
oraz Nauczycielom życzymy sukcesów, radości
i satysfakcji wynikającej z niełatwej pracy,
jaką jest przecież kształcenie i wychowanie.
Pamiętajmy
„Normy i granice są ludziom niezbędne, by na świecie nie panował chaos,
byśmy wiedzieli, co jest słuszne, a co nie.”
(Brigitte Beil)