Szkoła Podstawowa im. ks.Jerzego Popiełuszki w Bukowej

 

 

MONITORING w Szkole Podstawowej im.ks. Jerzego  Popiełuszki w Bukowej

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. U.UE L119,s.1) zwane dalej RODO , informuję, iż:

 

 1. Teren Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bukowej jest objęty monitoringiem wizyjnym.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa im.ks. Jerzego Popiełuszki w Bukowej reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. Kontakt: tel.846418855 e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Inspektorem Ochrony Danych jest Amadeusz Małysza, tel. 728-837-516, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust.1pkt.f) RODO.
 5. Podane przez Panią /Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa lub po udowodnieniu przez nich interesu prawnego w uzyskaniu  dostępu do nagrań z monitoringu.
 6. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni. Okres może być dłuższy wyłącznie w sytuacji , gdy zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania zapisu monitoringu  dla celów dowodowych w zakresie postepowania przygotowawczego  prowadzonego przez stosowne organy.
 8. Posiada Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania , usunięcia, ograniczenia   przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych, prawa wnoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem   - w  granicach określonych w przepisach prawa.
 9. Posiada Pani/Pan prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego  zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/ Pan iż  przetwarzanie  danych osobowych  Pani/Pana dotyczących narusza RODO.
 10. Podane przez Panią /Pana dane osobowe w zakresie wizerunku jest dobrowolne. Przebywanie na terenie obiektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt.4 . konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie obiektu.
 11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany- kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły po upływie 14 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.
 12. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu :846418855 lub drogą elektroniczną e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  MONITORING w GIMNAZJUM W BUKOWEJ

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE( ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. U.UE L119,s.1) zwane dalej RODO , informuję, iż:

   

  1. Teren Gimnazjum w Bukowej jest objęty monitoringiem wizyjnym.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest Gimnazjum w Bukowej reprezentowana przez Dyrektora Szkoły. Kontakt: tel.846418855 e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Inspektorem Ochrony Danych jest Amadeusz Małysza, tel. 728-837-516, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  4. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust.1pkt.f) RODO.
  5. Podane przez Panią /Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa lub po udowodnieniu przez nich interesu prawnego w uzyskaniu  dostępu do nagrań z monitoringu.
  6. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  7. Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni. Okres może być dłuższy wyłącznie w sytuacji , gdy zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania zapisu monitoringu  dla celów dowodowych w zakresie postepowania przygotowawczego  prowadzonego przez stosowne organy.
  8. Posiada Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania , usunięcia, ograniczenia   przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych, prawa wnoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem   - w  granicach określonych w przepisach prawa.
  9. Posiada Pani/Pan prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego  zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/ Pan iż  przetwarzanie  danych osobowych  Pani/Pana dotyczących narusza RODO.
  10. Podane przez Panią /Pana dane osobowe w zakresie wizerunku jest dobrowolne. Przebywanie na terenie obiektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt.4 . konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie obiektu.
  11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany- kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły po upływie 14 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.
  12. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu :846418855 lub drogą elektroniczną e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.