Szkoła Podstawowa im. ks.Jerzego Popiełuszki w Bukowej

***

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.  W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W ubiegłym roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim. Przez ponad 11 godzin powieść Sienkiewicza czytali znani aktorzy. W całej Polsce i za granicą Quo vadis przeczytano w ponad 2200 miejscach.

Wesele Stanisława Wyspiańskiego stało się lekturą Narodowego Czytania w 2017 roku.

Inauguracja akcji odbyła się 2 września 2017 roku z udziałem Pary Prezydenckiej
w Ogrodzie Saskim w Warszawie.
Łącznie w Polsce i w 26 krajach, w ponad 2 tys. miast i miejscowości odbyła się wówczas akcja Narodowego Czytania.

W naszej szkole nieco później, bo 8 września  została przeprowadzona akcja czytania
tej pięknej pozycji naszej literatury. Przed naszą szkolną publicznością wystąpili:
P. dyrektor Teresa Kowal, P. Paweł Bucior oraz ks. Stanisław Ciupak, jako:
Panna Młoda, Pan Młody i Ksiądz oraz uczniowie Szkoły Podstawowej
im. ks. Jerzego Popiełuszki: Julia Małek i Bartłomiej Małysza jako Rachela i Poeta.

 

Choć utwór nie jest łatwym w odbiorze dziełem, to jednak warto było, parafrazując słowa Prezydenta RP Andrzeja Dudy, przeczytać ją razem, przypomnieć sobie te niezwykle ważne dla naszej historii, dla naszej kultury, dla fundamentów tego, co nazywamy polskością, te niezwykle ciekawe wersy dramatu, arcydramatu Stanisława Wyspiańskiego.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. o godz. 800 w intencji uczniów, ich rodziców i nauczycieli oraz pracowników Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bukowej. Kolejną, oficjalną  część  spotkania z udziałem pocztu sztandarowego rozpoczęła P. dyrektor Teresa Kowal, która powitała zgromadzonych oraz przedstawiła najmłodszych członków społeczności szkolnej – grupy Przedszkolaków. Po przekazaniu informacji na temat celów i zadań do realizacji w roku szkolnym 2017/2018, inaugurującym reformę szkolnictwa, uczniowie usłyszeli nazwiska swoich wychowawców oraz numery sal, by następnie spotkać się w nich z nauczycielami. Początek roku szkolnego, choć z pewnością nie jest przez uczniów najbardziej oczekiwanym dniem w roku, dla wielu pozostał okazją do spotkań i chwil radości.

Naszym Drogim Uczniom, Rodzicom
oraz Nauczycielom życzymy sukcesów, radości
i satysfakcji wynikającej z niełatwej pracy,
jaką jest przecież kształcenie i wychowanie.
Pamiętajmy
„Normy i granice są ludziom niezbędne, by na świecie nie panował chaos,
byśmy wiedzieli, co jest słuszne, a co nie.”
(Brigitte Beil)

 

13 czerwca 2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w mini-akcji "Rodzinnie i bezpiecznie w sieci" w ramach realizacji projektu „Bezpieczni on-line". Mieli okazję zapoznać się z tajnikami pracy ratowników medycznych Pogotowia Ratunkowego w Biłgoraju, którzy zaprezentowali ciekawy pokaz pomocy przedmedycznej z udziałem uczniów. Obejrzeli humorystyczne przedstawienie zaprezentowane przez uczniów Zamiejscowego Oddziału w Ciosmach, wzięli udział w konkurencjach sportowych i zabawach rekreacyjnych. Popularnością cieszyła się także loteria fantowa połączona z konkursem wiedzy na temat niebezpieczeństw i zagrożeń w sieci, zorganizowana we współpracy z Samorządem Uczniowskim Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bukowej pod kierunkiem P. Edyty Szuby. Pogoda dopisała, humory uczniów także, więc impreza o charakterze rozrywkowym i profilaktycznym zarazem cieszyła się uznaniem uczniów, nauczycieli i rodziców.

Wyróżnienia uczniów Szkoły Podstawowej
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bukowej
w roku szkolnym 2016/2017

 

Klasa

Imię i nazwisko

Średnia ocen

Ocena
z zachowania

I

--------

 

 

 

 

Ocena opisowa


II

Dawid Małek

Maksymilian Nalepa
(Zamiejscowy Oddział w Ciosmach)
III

Kinga Dziura
Szymon Habza
Sebastian Fronczak
Krystian Kaczor


Aleksandra Kurp
(Zamiejscowy Oddział w Ciosmach)
Julia Wasąg
(Zamiejscowy Oddział w Ciosmach)
Maja Rataj
(Zamiejscowy Oddział w Ciosmach)


kl. IV


---------------


kl. V


Bąk Milena


5,27


wzorowe


kl. VI


Julia Małek


5,00

 


bardzo dobre

Życzymy Wam, Drodzy Uczniowie radości z sukcesów szkolnych, pogłębiania zainteresowań oraz podejmowania trafnych decyzji życiowych. Bądźcie ambitni w zdobywaniu wiedzy, odpowiedzialni w dokonywaniu wyborów oraz niestrudzeni w urzeczywistnianiu marzeń.Wspaniałych i niezapomnianych wakacji !!! Wszystkim Rodzicom życzymy radości oraz dumy z postępów swoich pociech oraz  sukcesów wychowawczych. Liczymy na Państwa zaangażowanie i współpracę we wspólnie prowadzonym procesie kształcenia i wychowywania młodego człowieka.
                                                                                               
Dyrektor, nauczyciele i pracownicy
                                                                                                Szko
ły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bukowej.

1 czerwca, tradycyjnie obchodzony jako Dzień Dziecka był w naszej szkole obchodzony w formie zabawy i rekreacji. Najmłodsze dzieci wraz z opiekunami wzięły udział w przygotowanych dla nich grach i zabawach na terenie szkoły oraz w pikniku, starsi uczniowie klas IV-VI oraz I klasy gimnazjum wyjechali na trzydniową wycieczkę w Pieniny, zaś pozostali świętowali przy ognisku. Wrażenia były niezapomniane, pogoda dopisała, więc zarówno uczestnicy, jak również opiekunowie wspominają wydarzenie bardzo pozytywnie.