Szkoła Podstawowa im. ks.Jerzego Popiełuszki w Bukowej

31 października 2016

19, 20, 21 kwietnia 2017r. - egzamin gimnazjalny

2 maja 2017r.

16 czerwca 2017r.

Dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki, szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze.