Szkoła Podstawowa im. ks.Jerzego Popiełuszki w Bukowej

            Szkoła Elementarna w Bukowej rozpoczęła swoją działalność w 1916 r. Dużą rolę w jej tworzeniu odegrali mieszkańcy wioski, którzy z własnych pieniędzy pokrywali koszt utrzymania nauczyciela, tj. wynagrodzenie i mieszkanie. Szkoła mieściła się w niewielkiej izbie wynajmowanej u pana Antoniego Małyszy. W roku 1917 wynajęto kolejną salę u pani Zofii Myszak.

            W pierwszym roku jej działalności w 2 oddziałach klasy pierwszej uczyło się 66 uczniów. Pierwszą nauczycielką była pani Helena Nizińska. W roku 1929 szkole został przydzielony kolejny nauczyciel - pani Stefania Czerwówna. W roku 1931 do szkoły w Bukowej zaczęły uczęszczać dzieci z Andrzejówki

Nowy budynek szkolny został wzniesiony w roku 1934, był to budynek drewniany, na podmurówce. Szkoła składała się z 2 sal lekcyjnych, korytarza i 2 mieszkań dla nauczycieli. Obok szkoły znajdowało się boisko i ogródek.

W 1936 r kierownikiem szkoły został Florian Szajner, który funkcję tę pełnił do zakończenia II wojny światowej. W roku 1939 pracę w szkole rozpoczęła nauczycielka Helena Gadzińska.

            W czasie wojny nauczyciele ci prowadzili działalność konspiracyjną, co nie było łatwe ze względu na stacjonujący w wiosce oddział wojsk niemieckich. W Bukowej bowiem znajdował się obóz pracy – Arbeitslager Bukowa, w którym przetrzymywanych było około 150 osób, głównie Żydów. Pracowali oni przy melioracji rzeki. Komendantem obozu był oficer o nazwisku Peccet.

Kierownik szkoły pan Szajner był działaczem ruchu oporu, organizował ćwiczenia wojskowe, zbierał broń, przekazywał mieszkańcom informacje z frontu. Budynek szkoły był miejscem , gdzie spotykali się dowódcy placówek z innych wiosek m.in. z Korytkowa, Momot.

            Dużą pomocą kierownikowi służyła nauczycielka Helena Gadzińska. Znała dobrze język niemiecki. Informacje zdobyte przez nią od niemieckich oficerów natychmiast były przekazywane do okolicznych placówek konspiracyjnych.

W lipcu 1944 r. do Bukowej wkroczyły wojska radzieckie, wraz z ich pojawieniem wyjechał z wioski  kierownik szkoły. Natomiast pani Gadzińska we wrześniu 1944 roku po ciężkiej chorobie zmarła w wieku 28 lat . Ponieważ nie miała rodziny mieszkańcy pochowali ją na cmentarzu w Puszczy Solskiej. Do dziś mieszkańcy wioski wspominają ją bardzo serdecznie i otaczają opieka jej grób na puszczańskim cmentarzu.

            1 września 1944 r do pracy w szkole zgłosiła się p. Maria Doroszowa., pracowała sama do 1947 r. kiedy szkole przydzielono nowego nauczyciela – Franciszka Muchę.

W latach 1950 – 54 do szkoły w Bukowej uczęszczały dzieci z Andrzejówki, Ciosmów, Ujścia, Szewców. W roku 1954 przeprowadzono w szkole remont przystosowując do pracy nowe pomieszczenia ( było ich już 4 ) oraz wynajęto sale na wsi.

            Ponieważ liczba dzieci uczących się w szkole stale wzrastała, a budynek szkoły nie dawał możliwości do zapewnienia im odpowiednich warunków do nauki, mieszkańcy wsi postanowili wybudować nowy budynek szkolny. Było to możliwe dzięki pomocy i wsparciu finansowemu Urzędu Gminy w Biłgoraju, ale przede wszystkim dzięki ogromnemu wysiłkowi i poświęceniu wielu mieszkańców Bukowej, którzy nie szczędzili pieniędzy i sił, wykonywali bowiem wiele prac budowlanych. Wszystko to po to, abyśmy mogli dziś uczyć się w nowej i pięknej szkole.

Nowy budynek szkoły został oddany do użytku 27 maja 1997 roku, funkcję dyrektora szkoły pełnił wówczas p. Marek Gromadzki. W roku szkolnym 2001/2002 obowiązki dyrektora pełniła pani Beata Wnuk. Od 1 września 2002 roku do 31 sierpnia 2010 roku funkcję dyrektora pełniła Pani Elżbieta Szozda. Od 1 września 2006r. utworzono Gimnazjum w Bukowej. Od tego momentu był Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bukowej.

Od 1 września 2010 r. dyrektorem jest pani Teresa Kowal.

Od 1 września 2012r. organem prowadzącym Szkołę Podstawowa w Bukowej i Gimnazjum w Bukowej  jest  Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Gminie Biłgoraj.