Szkoła Podstawowa im. ks.Jerzego Popiełuszki w Bukowej

Loading...

 

Szkolne Kasy Oszczędności to największy i najbardziej rozpoznawalny program edukacji finansowej w Polsce. W szkołach  działa od wielu lat SKO - szkolny system oszczędzania, w ramach którego uczniowie gromadzą pieniądze na specjalnych rachunkach bankowych. W naszej szkole takim sposobem oszczędza 32 uczniów. Jeśli jesteś uczniem Szkoły Podstawowej im ks. Jerzego Popiełuszki w Bukowej i masz od 7 do 13 lat,  możesz zapisać się do SKO w naszej szkole. Wystarczy, że zgłosisz ten fakt opiekunowi – pani Małgorzacie Małysza i rodzice w twoim imieniu wypełnią formularz zgłoszeniowy, a już możesz oszczędzać. Dodatkową atrakcją jest możliwość udziału w konkursach organizowanych przez SKO i szansa zdobycia atrakcyjnych nagród.